آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فاطمه دُرامامی
S3 : 14:16:01 | com/org
فاطمه دُرامامی 
کامپیوتر
کارشناسی  
کارمند 
عکاسی -کتاب - تیاتر - آشپزی - سفر - فیلم - موسیقی و... 
از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را 
تهران / تهران  
۲۵ شهریور ۱۳۹۴