تیوال | پروفایل فرهاد ملکی
S3 : 06:50:15
فرهاد ملکی 
شیمی
کارشناسی ارشد  
کارشناس پالایشگاه 
ورزش، کتاب، مسافرت،هیجان، نوشتن، تدوین،  
احترام به ادب و شعور دیگران. نه جایگاه، پول، ظاهر، و ... 
تهران  
۲۱ آبان ۱۳۹۷