کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل فهیمه کوشا
S3 : 12:44:05 | com/org
فهیمه کوشا 
مدیریت
کارشناسی ارشد  
 
موسیقی سنتی,بوی خاک خیس , سه تار , شهرام ناظری , گل زنبق , کنسرت , بام تهران  
کتابخانه ای را شبیهم که ربط شیرینی سیلوراستاین را به تلخی هدایت نمی فهمد آقا! خانم !من هیچ ندارم،جز دشتی از افکار ....  
تهران  
۰۴ خرداد ۱۳۹۳