آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فرهاد ریاضی
S3 : 04:10:44 | com/org
فرهاد ریاضی 
مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد  
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 
سینما . فوتبال . شعر . موسیقی... 
متولد 15 تیری گرم در سال 1366 در اهواز...در روزگاری که جنگ بود و خون.... خوشحالم که زنده هستم و زندگی می کنم 
علاقه مندی به فرهنگ... 
تهران / تهران  
۲۲ تیر ۱۳۸۸