تیوال - | دیوار
S3 : 12:14:25
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
از تیوال خرده های بسیاری می توان گرفت،از جمله زودون بسیاری از نوشته ها حتی وقتی که تمامی آداب و ادب در آن ها پاس داشته شده است،یا این داستان کاربرهای یک روزه،اما یک چیز را به هیچ عنوان نمی توان نادیده انگاشت،بیشینه هم کاری و نهایت ادب عزیزانی که پاسخ گوی بخش هماهنگی و مالی هستند، به ویژه عزیزی که دیروز تماس گرفت و نام اش را هم نمی دانم. و به فاصله ای اندک پی گیر ایراد ایجاد شده گشت.در نهایت درست است که اگر خرده گیر نباشم ،هیچ باشم اما وقتی که انسان برخورد دگر تارنما ها و سامانه های بلیت فروشی را می بیند نمی تواند درود گوی عزیزان تیوالی نباشد،سر و تن همگی تان به دور از هر گزند و شاد و برقرار باشید.
اسم من فرهاد بامداد.
سوالی از گروه اجرایی دارم،آیا متن به شکل کامل اجرا می شود؟((در فهرست نخستی که از سوی گروه اجرایی به همراه نقش هر یک از بازیگران اعلام شده بود،نامی از بازیگر نقش نویسنده که مهم ترین جمله ی نمایش را می گوید:افرا تو من خلق کردی... در میانه نبود.)
فرزاد، Ali، عاطفه گندم آبادی و سهیل ساعی این را خواندند
رضا تهوری و تینا این را دوست دارند
سلام

دوست گرامی متن به صورت کامل و با همان پایان بندی اجراخواهد شد. نقش نویسنده هم هست.
۲۵ تیر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
-
درباره نمایش پسران تاریخ i
در آستانه ی یک تئاتر در دوران چنبره ی بی تئاتری
برای مجید آقا کریمی
1-در آستانه بودن کار کوچکی نیست،آن که به درگاه رسیده است تا ورود قدمی فاصله دارد.
2-با گمانی بسیار از پیش منفی به دیدن کار رفتم،پس از ویران و پچ پچه ها با خود پیمان بسته بودم که به دیدن هیچ کاری از گروه تئاتر تازه نروم اما نام مجید آقا کریمی ارزش پیمان شکنی را داشت،شادم از این پیمان شکنی.
3-در فلسفه ،سیاست و زندگی پیرو محافظه کارانم ،تنها جایی که گذر از محافظه کاری را روا و گاهی حتی لازم می دانم هنر است،هنر تنها جایی است که در آن همه چیز روا و شان آن بالاتر از اخلاق است،پس می توانم از دیدن نمایش نامه ای که در ستیز با محافظه کاری نوشته و به شکل ریشه ... دیدن ادامه » ای به صحنه برده شده است، شگفت زده و شاد گردم.
4-مدارس گرامر در پادشاهی متحد بسیار چهارچوب مند و بی نهایت سخت گیر هستند،پس هم ورود و هم تاب آوردن و شکیبایی برای گذراندن دوره ی دبیرستان در آن ها بسیار جان کاه است اما به همان اندازه برای هدفی که برای آن ساخته شده اند(تربیت دانش جو برای اکسبریج)کارا و لارم هستند،من هم به شدت با این شیوه ی آموزش برای آماده سازی و گزینش آینده سازان یک کشور هم دل هستم،نمایش نامه ی بنت اثری است در راستای به لجن کشیدن این دبیرستان ها،بنت با چنان قدرتی این کار را می کند که،دوباره به یادم می آورد که دشمن دانا اگر تو را نکشد قوی تر ات می سازد،برای مقابله با اندیشمندانی چون بنت باید خود را قوی تر ساخت.
5-متن اصلی دراز تر است با توجه به نا آشنا بودن بیشینه تماشاگران با مدارس گرامر به درستی متن کوتاه تر گشته است.
6-هر متنی یک بهترین شیوه ی اجرایی دارد که خود متن آن را به کارگردان پیشنهاد می دهد و مهم تزین کار کارگردان جستن آن شیوه و اجرایی کردن آن است؛ آن چه که متن اصلی این کار پیشنهاد می دهد شیوه ی واقع گرایانه است،اما با در نظر آوردن تمامی موارد برای اجرا در سرزمین مان اشکان خیل نژاد بهترین شیوه را جسته و اجرایی کرده است،درود بر او.
7-در این زمانه ی سیطره ی اجرا های دم دست و پیش پا افتاده تمامی گروه که به جز از هکتور پیش از این در اجرایی ندیده بودم شان بالاتر از عادت تئاتر امروز تمرین کرده بودند و جان و جسم شان را برای کار در صحنه گذاشته بودند،سر و تن شان به سلامت.
8-کماکان ایمان دارم که سخت ترین گونه ی ادبیات نمایش نامه نویسی است و چیزی شبیه به کیمیا گری با واژگان است، اگر به این گذاره شک داریدبرای اطمینان یافتن و اگر به این گزاره مطمئن هستید برای قوی تر گشتن ایمان تان به دیدن این نمایش بشتابید که بنت جادوگر است.
فرهاد بامداد(دانش جو دکتری فلسفه پداگوژی نه فرهاد بامداد مترجم)
بامداد جان... بسیار لذت بردم از نوشته است... برام جالبه اگه دوست داشته باشی و توضیح بدی که چرا تصمیم داشتی کاری از گروه ما نبینی؟ :)
۱۰ مرداد ۱۳۹۶
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید