تیوال فرید رحمتی | دیوار
S2 : 03:51:40
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
به اطلاع همراهان عزیز میرسانیم فروش روزهای جدید ( یکشنبه و دو
شنبه با 50 در صد تخفیف تیوال پلاس و 20 در صد تخفیف عمومی) و روز سه شنبه با 20 در صد تخفیف عمومی هم اکنون در تیوال فراهم شده است
زهره مقدم و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به اطلاع میرسانیم خرید بلیت روزهای جدید ( پنج شنبه و یکشنبه و دوشنبه ) با تخفیفات دانشجویی و وفاداری و تیوال پلاس و گروهی هم اکنون در تیوال فراهم شده است
ساچلین مهدیلو این را خواند
محمد لهاک این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
به اطلاع میرسانیم خرید بلیت روزهای جدید ( جمعه و یکشنبه و دوشنبه ) با تخفیفات دانشجویی و تیوال پلاس و گروهی هم اکنون در تیوال فراهم شده است
محمد سعیدی این را خواند
محمد لهاک (آقای سوبژه)، iman Nazari و نیما صالح این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید