تیوال farid mirtaheri | دیوار
S3 : 22:09:48
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
با توجه به معدل سنی کم بازیگران و کارگردان کار جذاب و قابل قبول و نشانه سواد و دانش کافی قبلی
دوست من
انسان معاصر فارغ از سالهای بر او گذشته خالق است
سن مفهومی بدوی از ارزش انسانهاست
امروز انسان با اندیشه اش محک میشود نه ریش سفید
هرچند که با جذابیت بی حد کار موافقم
۰۱ خرداد
دوس داستی کارو رضا؟
۰۹ خرداد
نه فرید جان
با ضد تئاتر و عدم وجود ساختار در نمایش ارتباط برقرار نمی کنم و در این کار متأسفانه قرارداد با مخاطب هم حوزه تعریف مشخصی نداشت بالعکس پوبلیکومس که حداقل قراردادش با تماشاگر معین بود؛
ایده درخشان اولیه مسحورم کرد ولی با رفتن به سمت ساختارشکنی ... دیدن ادامه » و ضدتئاتر به نظرم به ورطه رفت و البته که این نظر شخصی من هست و تحمیل نیست؛
دوست نداشتم کار رو و برای من اتلاف وقت بود ولی بازی ٢ تا از بازیگرا خوب بود
۰۹ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
کار خوب و مفصل
مطمئنم که استقبال بیشتری از این کار خواهد شد
بازی ها و کارگردانیِ خوب
نقطه قوت های زیاد
نقطه ضعف کم
متن خیلی خوب
بازیهای جلوی دوربینیِ خوب و روان و سیال
موفق باشید