آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال farid mirtaheri | دیوار
S3 : 22:00:11 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
farid mirtaheri
درباره نمایش زیبا i
یون فوسه از چیزهایی مینویسد که درونمان هستند اما تمایل و خواستى برای دیدنشان نداریم.فهمیدنِ اینکه چه چیزى در حقیقتِ درونت مثل ماده اى مذاب از جنس یخ در حال حرکت است کارى بس دشوار و دشوارتر از آن پیدا شدن بستر یا موقعیتى براى بیان آن است.اجراى "زیبا" با در نظر گرفتن بضاعتِ خود این کشف و شهود را از همان ابتدابه خوبى در فضا جارى میکند.اتمسفرى مظروف به بازى حساب شده ولى فضاساز در جریان تصویرگرایی بصری و حسی از بازیگران که همراه با نریشن و افکت صوتی در حال جاری شدن است.به طورى که شنیدن جنس صداى نریتور نیز حواس شما را محکمتر و دنباله رو ىِ قصه میکند.جریانى سیال و تأثیرگذار که مد نظر کارگردان بوده است و به اندازه کافى شکل گرفته است.
از نظر فضاسازىِ خطى ابتدا همان پایان است و پایان همان ابتدا بصورتی که اغلب تماشاگران متوجه پایان یافتن نمایش نمیشوند و این خود ایده اى است براى همگامى با وزنِ کلمات هر دیالوگ و کل متن که یون فوسه وام دار آن است.طراحى صحنه اى موجز اما تصویرساز که در کناره ساحل میگذرد میتواند شما را به نسبتِ گنجایشِ زیستتان به هر منطقه اى از حال و هواى ساحلى متروک با دیوار ها و نیمه دیوارهای سیمانى بکشاند.رنگ خاکسترى مربوط به بتن و سیمان و هارمونى آن با اتمسفر نمایش،شخصیت هایى برساخته از منطقه اسکاندیناوی را موازى با شخصیت هاى اصلی و حتى در دل هم پیش میبرد.شخصیت هایى که در حال انجام تلاشی نافرجام نزدیک به تلاشهای ابزورد برای انتقالِ پرسش و پاسخهایى هستند که تماشاگر دائماً در حال کنجکاوىِ آنهاست.کل اجرا بصورت مجموع و فرد به فرد در تلاش براى رهایى است.تلاشى کم جواب از جنس رفتارهایى که هایدگر و ویتگنشتاین در فلسفه و بکت در ادبیات نمایشی از میان آن گذشته اند .تاثیر حرکت و پویایی بر بدن‌های بی‌حرکت و رخوت‌زده‌ای‌ست که اگرچه از خفقان و فقدان‌ها آماسیده‌اند، اما از کار نیفتاده‌اند.
" زیبا " اجرایی است که در آن زمان هدف نیست بلکه خود مسئله اى روحى است و پویا در مکان.
تبریک به کل گروه
با توجه به معدل سنی کم بازیگران و کارگردان کار جذاب و قابل قبول و نشانه سواد و دانش کافی قبلی
دوست من
انسان معاصر فارغ از سالهای بر او گذشته خالق است
سن مفهومی بدوی از ارزش انسانهاست
امروز انسان با اندیشه اش محک میشود نه ریش سفید
هرچند که با جذابیت بی حد کار موافقم
۰۱ خرداد ۱۳۹۸
دوس داستی کارو رضا؟
۰۹ خرداد ۱۳۹۸
نه فرید جان
با ضد تئاتر و عدم وجود ساختار در نمایش ارتباط برقرار نمی کنم و در این کار متأسفانه قرارداد با مخاطب هم حوزه تعریف مشخصی نداشت بالعکس پوبلیکومس که حداقل قراردادش با تماشاگر معین بود؛
ایده درخشان اولیه مسحورم کرد ولی با رفتن به سمت ساختارشکنی و ضدتئاتر به نظرم به ورطه رفت و البته که این نظر شخصی من هست و تحمیل نیست؛
دوست نداشتم کار رو و برای من اتلاف وقت بود ولی بازی ٢ تا از بازیگرا خوب بود
۰۹ خرداد ۱۳۹۸
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید
کار خوب و مفصل
مطمئنم که استقبال بیشتری از این کار خواهد شد
بازی ها و کارگردانیِ خوب
نقطه قوت های زیاد
نقطه ضعف کم
متن خیلی خوب
بازیهای جلوی دوربینیِ خوب و روان و سیال
موفق باشید