تیوال farid sadegh | دیوار
S3 : 08:04:46
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
farid sadegh
درباره نمایش هزار و یک تو i
اجرای قشنگی بود، به همه عوامل این نمایش خسته نباشید میگم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید