آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فرزاد جعفریان
S3 : 21:14:58 | com/org
فرزاد جعفریان 
حسابداری
کاردانی  
آزاد 
تئاتر ، موسیقی ، فیلم ، سفر 
هیچی ! 
تهران / تهران  
۰۵ آبان ۱۳۹۲