تیوال | فرزاد جعفریان درباره نمایش در میان آب ها: دریا خیلی بزرگه ، اونقدر که میتونه تمام مهاجرهای دنیا
S2 : 16:19:11
دریا خیلی بزرگه ، اونقدر که میتونه تمام مهاجرهای دنیا رو تو خودش جا بده ..