تیوال فرزانه محمدی | دیوار
S3 : 14:02:23
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
یکی از پر حس ترین نمایش هایی بود که دیدم .
محمد حسن موسوی کیانی این را خواند
سیدمحمدصادق سیادت این را دوست دارد
با سپاس از لطف و نظر شما
۵ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید