آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فائزه طاهری
S3 : 23:13:21 | com/org
فائزه طاهری 
زبان روسی
دانشجو 
فیلم، کتاب، موسیقی، هرچی که لذت ببرم:) 
تهران  
۳۰ خرداد ۱۳۹۲