آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل فاطمه مرادی
S3 : 18:35:33 | com/org
فاطمه مرادی 
تجربی
محصل 
شعر نیمایی /تئاتر/ موسیقی/نواختن پیانو و ویالون/نوشتن رومان و داستان/طبیعت گردی/مطالعه کتاب ورومان واشعاروغیره  
قزوین / (قزوین)آبیک  
۰۳ بهمن ۱۳۹۳