تیوال فاطیما جهانشاهی | دیوار
S3 : 15:37:28
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
نمایش به شدت عمیق و جذابی بود که دیدنشو به همه توصیه می کنم.
جامعه جهانی رو روی یه صحنه به نمایش گذاشته بود به نظر من.
ماهان نوبخت این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
متاسفانه من شب آخر از این نمایش خبردار شدم و دیدمش و در کمال تاسف نتونستم به دوستام خبر بدم بیان.
عالی میشد اگه این اجرا تکرار میشد الان که جشنوارست.
مجید اکبری این را پاسخ داده‌است
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
فیلمی بود که شخصا دوست داشتم.کلیشه ای بودن فیلم به شدت توی چشم بود و ویژگی شاخصی بود. شاید یه فیلم که برنده سیمرغ شه ندونمش اما فیلم خوبی بود و به خوبی ریختن آوار حقیقت روی سر رویا رو نشون میداد.
هردو بازیگر هم به شدت عالی و مناسب بودن و خودم هرچند به سادگی حدس میزدم که فیلم قراره به کدوم سمت و سو پیش بره اما کماکان دوستش داشتم و هیجان زده میشدم.
وحید هوبخت این را خواند
شیوا الف این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید