تیوال فاطمه باقری | دیوار
S2 : 01:04:08
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
یک عدد بلیط شهر خاموش کیهان کلهر .همکف ۱۳.صندلی ۱۳.چهارشنبه پنجم تیر
09126510524
رضا یزدانی پدرام این را خواند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید