تیوال رضایی ف | دیوار
S2 : 21:04:03
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
دیگه تمدید نمیشه؟
میرند برای اجراهای شهرستان ها دیگه در تهران اجرا ندارند.
۲۷ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید