تیوال | پروفایل فرنود
S2 : 17:50:58
فرنود 
مهندسی بهینه‌سازی
کارشناسی  
 
تئاتر، موسیقی، ادبیات 
 
۲۶ شهریور ۱۳۹۴
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مردی که... | ۳★ نقل مکان | ۴★ کالیگولا | ۱★ لرز | ۳★ بیگانه در خانه | ۵★ ولپُن | ۴★ هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز | ۲★ لانچر ۵ | ۵★ شیهیدن | ۲★ آشپزخانه | ۲★ اُسلو | ۳★ پنجاه پنجاه | ۳★ مشق شب | ۴★ خاندان چن چی | ۳★ جنایات و مکافات | ۴★ کرونوس | ۵★ همه دزدها که دزد نیستند | ۲★ سیزیف | ۵★ نان | ۳★ است | ۳★ شهر ما | ۴★ صد در صد | ۵★ ملاقات | ۵★ P2 | ۵★ کالاندولا | ۵★ سقراط | ۵★ زهرماری | ۳★ سالگشتگی | ۴★ کمانگیر | ۳★ یأجوج | ۱★ پوبلیکومس بشیمپفونگ | ۲★ عشق | ۴★ قضیه | ۲★ زندگی در تیاتر | ۵★ بی تابستان | ۳★ تن شوری | ۴★ سیزده | ۲★ تیاتر بد | ۳★ ابلوموف | ۳★ بیست و یک بار مردن در سی روز | ۱★ یک روز تابستانی | ۴★ اتاق ورونیکا | ۵★ از زیر زمین تا پشت بام | ۳★ برای کلاه آهنی‌ها | ۴★ دکلره | ۵★ فهرست | ۳★ شیطونی | ۵★ الیور توییست | ۳★ ماتریوشکا | ۵★ عجایب المخلوقات | ۳★ مکبث | ۵★ آوازه خوان طاس | ۳★ تن تن و راز قصر مونداس | ۳★ اتاق ورونیکا | ۵★ ماجرای مترانپاژ | ۵★ ولپن | ۵★ ماراساد | ۳★ می سی سی پی نشسته می میرد | ۵★ بازار عاشقان | ۳★ سقراط | ۵★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★ کالیگولا | ۵★