کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل غزل عزیزالدین
S3 : 18:39:50 | com/org
غزل عزیزالدین 
مدیریت صنعتی
کارشناسی  
 
سینما و تئاتر 
تهران / تهران  
۱۹ فروردین ۱۳۹۶