تیوال | پروفایل غزل عزیزالدین
S2 : 11:11:26
غزل عزیزالدین 
مدیریت صنعتی
کارشناسی  
 
سینما و تئاتر 
تهران / تهران  
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
نفرین قحطی زده‌گان آخرین نامه