تیوال | پروفایل حسین ایرجی
S3 : 23:08:02
حسین ایرجی 
تئاتر
مدیر تولید،دستیار کارگردان و برنامه ریز 
کتاب/تئاتر/سینما/موسیقی 
متاهل 
تهران / تهران  
۰۵ شهریور ۱۳۹۱
نمایش‌های ‌تماشا کرده
آسایشگاه | ۵★ سماعی زاده | ۵★ محفل بی‌عاری | ۵★ آخرین نامه | ۵★ کلاغ | ۵★ دستگاه | ۵★ فهرست | ۵★ سرگیجه | ۵★ سوراخ | ۵★ در باب تفریحات سالم و غیر سالم | ۵★ یافت آباد | ۵★ گردش عادی خون و برف | ۵★ ولپن | ۵★ مراسم قطع دست در اسپوکن | ۵★ نگاهمان می کنند | ۵★ قرار | ۵★ وقت ناهار | ۵★ ننه دلاور و فرزندانش | ۵★ پینوکیا | ۵★ خارش | ۵★ فهرست | ۵★ توران | ۵★ ولپن | ۵★ باقی مانده شب | ۵★ آخرین نامه | ۵★ بیرون پشت در | ۱★ گردش عادی خون و برف | ۵★ آقا لیلا | ۵★ رقص معاصر Contemporary Dance | ۵★ مردی برای تمام فصول | ۵★ P2 | ۵★ شماره 91913 | ۵★ نمایشنامه خوانی عشق ناگفته | ۵★ بر پهنه دریا | ۵★ ننه دلاور و فرزندان او | ۵★ یه کلیک کوچولو | ۵★ موسیقی-نمایش ترانه‌های محلی | ۱★ دل سگ | ۱★ آوازه خوان طاس | ۵★ ناصرِ سعید طهرانی | ۵★ قصر | ۵★ هوموریباس | ۵★ قصر | ۵★ کمدی تردید نکن هوراشیو | ۵★ عشق لرزه | ۵★ بین خودمان باشد... | ۵★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
هجوم | ۵★