کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حسین ایرجی
S3 : 17:52:37 | com/org
حسین ایرجی 
تئاتر
مدیر تولید،دستیار کارگردان و برنامه ریز 
کتاب/تئاتر/سینما/موسیقی 
متاهل 
تهران / تهران  
۰۵ شهریور ۱۳۹۱