کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل محمدرضا قائمی
S3 : 18:46:40 | com/org
محمدرضا قائمی 
ارشد ژنتیک بیومتری، ارشد ادبیات انگلیسی
کارشناسی ارشد  
مترجم ، مدرس ، محقق ، تحلیلگر و... 
موسیقی، فیلم ، ترانه ، تحلیل مدل های خطی به منظور برآورد های ژنتیکی، طراحی الگوریتم ، شبیه سازی ، برآورد ژنومیک و پرتئومیکس و... 
تهران  
۲۸ شهریور ۱۳۹۸