آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل غزاله کهن دل
S3 : 01:07:03 | com/org
غزاله کهن دل 
معماری داخلی
کارشناسی  
علم و فرهنگ 
 
نقاشی ، عکاسی ، تئاتر ، سینما ، مبلمان و معماری داخلی 
تهران / تهران  
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱