کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل غزاله کهن دل
S3 : 10:02:48 | com/org
غزاله کهن دل 
معماری داخلی
کارشناسی  
علم و فرهنگ 
 
نقاشی ، عکاسی ، تئاتر ، سینما ، مبلمان و معماری داخلی 
تهران / تهران  
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱