تیوال محمد نیکخواه | دیوار
S3 : 15:05:52
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
من یکشنبه نمایش رو دیدم.هماهنگیشون و طراحی صحنه عالی.و از بازی های نانا،برونو و هرتا لذت بردم