کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ali golparvar
S3 : 02:26:43 | com/org
ali golparvar 
م. مکانیک
کارشناسی ارشد  
مهندسی و راهنمای تور 
هرآنچه که شور به زندگی دهد همچون عاشقی، کار، کوهنوردی، طبیعتگردی، تاریخ و پیش از تاریخ، انسان شناسی، هنر، رقص، تئاتر! 
پایه سرگرمی جمعی و بودن در جمع هستم. 
تهران / تهران  
۱۸ شهریور ۱۳۹۱