کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل گلریز عباسپور
S3 : 13:59:50 | com/org
گلریز عباسپور 
کامپیوتر
کارشناسی ارشد  
 
سینما - تئاتر - داستان و رمان 
تهران / تهران  
۲۹ مرداد ۱۳۹۲