تیوال | پروفایل هادی اشرفی
S3 : 15:07:46
هادی اشرفی 
معماری
طراح داخلی 
تئاتر 
تهران / تهران  
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
نه نه نه | ۵★ دد | ۲★ تحت تاثیر | ۳★ ابوالهول | ۵★ مزامزا | ۱★ دیکتاتور عاشق | ۵★ گزارش یک مهمانی | ۵★ اتاق ورونیکا | ۵★