تیوال | پروفایل هادی اشرفی
S2 : 13:34:11
هادی اشرفی 
معماری
طراح داخلی 
تئاتر 
تهران / تهران  
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
تردید | ۴★ زنان بیشه گل | ۱★ ماجرای عجیب سگی در شب | ۵★ نه نه نه | ۵★ دد | ۲★ تحت تاثیر | ۳★ ابوالهول | ۵★ مزامزا | ۱★ دیکتاتور عاشق | ۵★ گزارش یک مهمانی | ۵★ اتاق ورونیکا | ۵★