تیوال حدیث | دیوار
S3 : 13:37:20
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
دیالوگ ماندگار

عشق مثل جنگه ولی اونی پیروزه که فرار میکنه چون اون یکی و مجبور میکنه دنبالش بره

رضاعطاران _ کلاهی برای باران
دیالوگ های ماندگار

فریبرز عرب نیا : ما زندگی مون و با عشق شروع کردیم نکردیم ؟
شقایق فراهانی : شک داری ؟!
فریبرز عرب نیا : پس چرا این جوری شد...

"طوطیا "
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
دیالوگ ماندگار

به چیزی که دل نداره ... دل نبند .

"مرسدس"

زیبا
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
این فقط به چیزا بر نمی گرده..
در مورد آدما هم صادقه ! :)
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
دقیقا همین طوره نیکو جان

:-)
۲۰ شهریور ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید