تیوال | پروفایل حامد ادوای
S3 : 04:40:24
حامد ادوای 
کارگردانی و بازیگری تئاتر
 
 
 
۲۴ دی ۱۳۹۳
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مردان بیوه | ۵★ ریش فیدل غبغب مرکل | ۱★ ماه و پلنگ | ۵★ پشت سرتو نگاه نکن | ۵★ باگانه | ۵★