کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید یاری
S3 : 23:37:30 | com/org
حمید یاری 
کامپیوتر نرم افزار
کارشناسی  
تهران جنوب 
برنامه نویس وب و اپلیکیشن 
 
تهران / ری  
۰۳ مهر ۱۳۹۰