کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حمید رضا ضیایی
S3 : 09:49:03 | com/org
حمید رضا ضیایی 
طب مکمل
کارشناسی ارشد  
 
موسیقی ، شعر ، طبیعت گردی ، تئاتر ، کتاب  
تهران / تهران  
۱۵ مرداد ۱۳۹۴