تیوال | پروفایل حمید رضایی
S2 : 03:35:07
حمید رضایی 
 
موسیقی...سینما... ادبیات و سه تارم 
می گفت که تو در چنگ منی ، من ساختمت ، چونت نزنم؟ 
 
۲۴ اسفند ۱۳۹۳