تیوال | پروفایل حمید خداوردی
S3 : 18:51:47
حمید خداوردی 
معماری
بازیگر 
تئاتر شعر و تماشای نقاشی های سورئال  
مگر منی باقی مانده 
 
۲۴ مهر ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
مرغ دریایی من | ۳★ این یک کنفرانس از شکست ماست | ۵★ سیزیف | ۵★ ماجرای عجیب سگی در شب | ۱★ قلعه | ۵★ اگر از نو شروع کنیم | ۵★ کله پوک ها | ۵★ گوریل | ۵★