کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل هانیه اکبری
S3 : 06:19:26 | com/org
هانیه اکبری 
شیمی
کارشناسی ارشد  
آزاد 
 
سینما و تئاتر موسیقی وادبیات و گردش  
نه فرشته ام نه شیطان کی ام? و چی ام ?همینم نه زبادم و نزآتش که نواده ی زمینم نه حق حقم نه ناحق نه بدم نه خوب مطلق سیه و سپیدم ابلق!که به نیک و بدعجینم 
تهران / تهران  
۲۱ بهمن ۱۳۹۲