کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال هانیه خدابخش | دیوار
S3 : 03:36:26 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
دلتنگتم
واین را تو می دانی و من هم میدانم!
اما صد افسوس که
فاصله های بینمان نمی دانند!
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
از صدای گذر آب چنان فهمیدم ؛تندتر از آب روان عمر گران میگذرد ... زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست ... آرزویم این است ؛ آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست ...
سال نو مبارک
آرزویم این است ؛ آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست ...
۱۷ فروردین ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید