تیوال | حامد اصغرزاده: گرگ شو برایم و این گله ی تنهائی را یا فراری بده یا
S3 : 21:32:47
گرگ شو برایم
و این گله ی
تنهائی را
یا فراری بده
یا از دم خفه کن


از: خود
آخی دیگه بریده... یا مرگ یا رهایی
۰۹ مهر ۱۳۹۲
خوب بود عزیز.
فقط فراری رو درستش کن. یه (ر) جا افتاده.
۱۲ مهر ۱۳۹۲
وحید جان.ممنون از تذکرت.
۱۲ مهر ۱۳۹۲
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید