کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حاج حسام
S3 : 07:16:05 | com/org
حاج حسام 
فیزیک
کارشناسی ارشد  
صنعتی شریف 
 
تئاتر، بدنسازی، شیک نوتلا و شادمهر عقیلی 
 
۲۴ تیر ۱۳۹۲