تیوال | پروفایل کمال شهبازیان
S2 : 03:24:23
کمال شهبازیان 
لیسانس مدیریت بازرگانی
چاپ و نشر 
تاتر 
بازی و کارگردانی دهها نمایش در دهه 50 تا 75 از اولین هنرجویان تاتر در فرهنگ و هنر و کلاسهای آزاد هنر دانشگاه تهران و هنرهای دراماتیک  
 
۰۴ دی ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
تن شوری | ۱★