تیوال | پروفایل هیمن شمس‌الدین
S3 : 04:34:29
هیمن شمس‌الدین 
مهندسی کامپیوتر
برنامه نویس 
موسیقی، تئاتر، خطاطی 
تهران / تهران  
۱۳ آذر ۱۳۹۳