تیوال | پروفایل هیمن شمس‌الدین
S2 : 15:13:01
هیمن شمس‌الدین 
مهندسی کامپیوتر
برنامه نویس 
موسیقی، تئاتر، خطاطی 
تهران / تهران  
۱۳ آذر ۱۳۹۳