تیوال | پروفایل هدا تورنگ
S2 : 00:11:14
هدا تورنگ 
کارشناس ارشد شبکه
کارشناسی ارشد  
کارمند 
شعر و ادبیات - تئاتر 
بازیگر تئاتر Instagram: hoda_t 
تهران  
۱۳ بهمن ۱۳۹۲
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پارتی | ۳★ اوردوز | ۲★ صدای آهسته‌ی برف | ۴★ و چند داستان دیگر... | ۲★ کامالوکا | ۴★ گریز از مرکز | ۴★ (یک جرم نگاری) N=A1+A2 | ۲★ بوی گند دهن خانم مارکز | ۳★ هیچ چیز جدی نیست | ۱★ واگیر ندارد | ۳★ پنجاه پنجاه | ۴★ دشمن مردم | ۲★ اُسلو | ۲★ لانچر ۵ | ۴★ همان چهار دقیقه | ۵★ پستچی، پابلو نرودا | ۵★ این یک اعتراف است | ۴★ تماشاچی محکوم به اعدام | ۳★ سیزیف | ۵★ عزازیل | ۵★ سیزیف | ۵★ زناگندی | ۵★ پناه کاه | ۵★ شیرهای خان بابا سلطنه | ۵★ صد درصد | ۵★ گاو بازی | ۵★ سیاوش در آتش | ۵★ این یک پیپ نیست | ۵★ نامه های عاشقانه از خاورمیانه | ۵★ روال عادی | ۵★ مفیستو | ۵★ بازگشت به خانه | ۵★ همان همیشگی | ۵★ همان همیشگی | ۵★ آنتیگنه؟ | ۵★ دکلره | ۳★ خاطرات و کابوس های یک جامه‌دار از زندگی و قتل میرزا تقی خان فراهانی | ۵★ در بارانداز | ۵★ آشوویتس | ۵★ مانیشکا | ۵★ هاکلبری فین | ۵★ فهرست | ۵★ دژاوو | ۵★ سقراط | ۳★ پاییز | ۵★ ورکشاپ آموزشی ابزار تیاتر: بدن | ۵★ سفر شگفت انگیز | ۵★ باغ وحش شیشه ای | ۱★ لندن، رم، تهران، آمستردام | ۵★ کابوس نامه | ۵★ ایران آکتور (راه اندازی نسخه آزمایشی) | ۵★ P2 | ۵★ آنتیگنه | ۵★ مرگ کشدار سلطانعلی میرزا شعاع السلطنه | ۳★ دل سگ | ۳★ کارگاه تیاتر سه نقطه | ۵★ فاوست | ۵★ کمدی مجردها | ۵★ آنتراکت بی آنتراکت | ۵★ دن کامیلو | ۳★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
ماهی و گربه | ۵★ پرویز (هنر و تجربه) | ۵★ آذر، شهدخت، پرویز و دیگران | ۳★