کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل حسین طائب
S3 : 02:21:35 | com/org
حسین طائب 
مهندسی صنایع
کارشناسی  
پلی تکنیک تهران  
مشاور منابع انسانی - تحلیل گر بازار سرمایه  
سینما تئاتر  
تهران / تهران  
۲۷ فروردین ۱۳۹۲