تیوال مهدی.. | دیوار
S2 : 07:19:58
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
دو راه حل برای یک مسئله
عباس کیارستمی
http://www.aparat.com/v/Zvo5g

دارا هنوز هم ، دوستِ نادر است..
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید