تیوال | پروفایل مجید خرم نژاد
S3 : 15:39:03
مجید خرم نژاد 
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
کارشناسی ارشد  
سرپرست امور قراردادها و نظارت بر پیمانکاران 
سینما، نمایش و تئاتر 
اندکی شاعر و نویسنده، آرام، صبور و مهربان، اسفندماهی 
تهران / تهران  
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
پنچری | ۳★ راندوو | ۵★