کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل آیدا
S3 : 21:15:57 | com/org
آیدا 
کشاورزی
کارشناسی  
تهران 
کارمند 
موسیقی کلاسیک و سنتی -تئاتر- گردشگری 
تهران / تهران  
۲۵ دی ۱۳۹۲