آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل ایلیا شمس
S3 : 15:01:25 | com/org
ایلیا شمس 
روابط عمومی
کارشناسی  
یکی از ادمین های تئاتر بازها 
تئاتر 
تهران / تهران  
۰۴ بهمن ۱۳۸۹