تیوال ایمان اشراقی | دیوار
S2 : 17:28:49
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
گاهی بشدت خسته میشم/ نه از جبر و قدر و روزگار و سیاست و .... /از سرعت کُند آدمها !!!!که اسلوموشن ....راه میروند/ فکر میکنند(اگربکنند)/ تصمیم میگیرند (اگربگیرند) و مغزهاشان در قیفهای آزمایشگاه بوی ساندویچی حسین مرغی را گرفته -جالب که بر تیرگی روزگار همه را متهم میکنند - جز خویشتن خویش را !
پریناز، قاصدک، امیر هوشنگ صدری و علی محرابیان این را امتیاز داده‌اند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زن لوط / تعدّی کرد و خدا او را مجسمه نمک کرد - سالهاست نیمه جان در خزر شناور است و طعم تلخ و گسِ نمک میدهد آن هوس هزارساله....
ایمان اشراقی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
یلدا زنیست صُراحی در دست/ سرخ پوش و رقصان که درد پاییز آبستنش کرده - از روز بیزارست / روز ِ زمستان !
که تمامی صبرش وصلت بهار بوده به فردا/ شب را چنان به پایکوبی و هلهله در هم میتند و بسیط می کند که روز نیاید - یلدا زنیست که به تاریکی خو گرفته است-
بهارِ منتظر بی مصرف افتاد.
به زنِ مظلوم آفرینش- دوستان هنرشناسم در تیوال/ یلدا مبارک
ایمان اشراقی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
من خیالپردازم
و مولود خیالپردازی و جسارت
خلاقیت است- وشاید جنون !
در خیالِ من خزر زنی بود فت‌ّان و پُرهوس که دل به عشق مرد غیوری و قَد‌َری بنام خلیج داشت / فارس نطفه عشق است و جدایی آنان دَرد‌ِ فارس، آنان بهم نمیرسند و حاصل این فراغ، جنگهاست و آشوبهاست/ زلزال و طوفان است - دِلِ فارس میطپد.... از این جدایی
این باور مسافر است ، حتی در سکون
این آشوب ...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
خلاقیت در هنر / هنرِ خلاقیت نیست !
۱ نفر این را امتیاز داده‌است
نظر شما در مورد محتوای این شعر چیه:
چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست
منظورم اینه که بزارین حرف ها زده بشه،مهم نیست اسمش چیه
۰۵ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
زنی به نام *سنگلج*
هر نوع مادّی ، دارای حقیقتی غیر مادّی و ملکوتی است که آن نوع را ادراه می کند. رابطه ی این ربّ النوعها نسبت به انواع مادّی ، شباهتهایی با رابطه ی نفس انسان و بدن او دارد. لذا آنها را می توان نفوس انواع نامید.
و در نظر من سنگلج همان زن سبزپوش تهران است که مثل یاقوت فردوسی سالهاست، عشاق را در کام هم آغوشی خود ذبح کرده-
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید