کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل ایمان کاظمی
S3 : 05:50:22 | com/org
ایمان کاظمی 
زبان انگلیسی/ راهنمایی جهانگردی
فعال در صنعت توریسم 
تئاتر ، موسیقی  
تهران  
۳۱ شهریور ۱۳۹۲