تیوال | پروفایل ایرج جوخانی
S2 : 17:20:42
ایرج جوخانی 
علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناسی  
کارمند 
هنرهای نمایشی 
فعال در زمینه تهیه خبر/ گزارش نویسی اقتصادی 
تهران / تهران  
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
نمایش‌های ‌تماشا کرده
حکم مرگ به سبک ارمنی ها | ۵★ اتینا | ۱★ کالیگولا | ۱★ آوازخوان طاس | ۴★ تمام زنان اجنه‌ی شیخ محمود | ۵★ شب دوازدهم | ۱★ بنگاه تیاترال | ۱★