آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال Janan.art | درباره فیلم‌تئاتر عامدانه، عاشقانه، قاتلانه...
S3 : 06:15:57 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
فیلم تئاتر عامدانه عاشقانه قاتلانه را در روزهای کرونایی و خالی از تئاتر دیدم...کار خوبی بود...کار قصه داشت ...عنصر مهمی که این روزها در تئاتر به حاشیه رانده شده و کار هرچه گنگ تر و خالی تر از معنا باشد بیشتر باب میل روشنفکرنماهاست.... من نسخه ای از کار رو دیدم که سرکار خانم قاسمی بازی میکردند ...از میان بازی ها در نسخه ای که دیدم بازی سرکار خانم گیتی قاسمی رو واقعا دوس داشتم و بازی خانم ها کیانپور و رهنما چندان باب سلیقه ام نبود...شاید کج سلیقگی من باشد....طراحی صحنه هم خوب و در خدمت کار بود....سایر عناصر اجرا هم به نظرم خوب بودند ....البته نقدهایی به بخش هایی از کار و قصه دارم اما در مجموع به نظرم اجرای خوب و قابل قبولی بود
پویا و آقامیلاد طیبی این را خواندند
حسین مجتهدی این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید