تیوال جلال | دیوار
S2 : 19:45:26
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
تئاتری من باب گذراندن اوقات فراغت ...
بازی ها هم خیلی خوب .
جلال
درباره نمایش شرقی غمگین i
مسیرهای بازگشت از هر مسیری به همان حسرت لحظه های گنگ رویاهایش ختم می شود , خودش شکست خورده اما رویاهایش هرگز ...
- همین است که می جنگد -
علی هم می داند آسمان شرق صبحدمان چه رویاهایی در سر یک عاشق می پروراند , هر روز صبح به هوای رویای دیدن موهای پریشان دلبرش به هنگام سحر می اندیشد ...
نمیفهمند چرا هر روز دردش بد تر می شود ...
من میدانم ولی ...
دلبرش را به گمانم میشناسم !