آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل امیر کوروش اعرابی
S3 : 13:47:44 | com/org
امیر کوروش اعرابی 
بازیگری تئاتر-کارگردانی تلویزیونی
کاردانی  
عکاس 
 
کارگردانی تلویزیونی بیش از 500 ساعت برنامه زنده و تولیدی در سیمای جمهوری اسلامی ایران. کارگردانی و اجرای بیش از 15 همایش استانی و کشوری. تهیه کننده و کارگردان نماهنگ های تلویزیونی. مستند ساز گروه معارف شبکه سه سیما. مستند ساز گروه شاهد شبکه سه سیما. کارگردان تلویزیون اینترنتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و جشنواره بین المللی سینما حقیقت. عکاس خبرگزاری هنر. آرت نا عکاس معاونت هنری وزارت ارشاد. عکاس تئاتر شهر. عکاس سینما. 
تهران  
۲۲ شهریور ۱۳۸۸