آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | امیر کوروش اعرابی: قرار گروهی برای نمایش « مشروطه بانو » . . سه شنبه 29 آذر ماه یکهزار
S3 : 15:07:05 | com/org
قرار گروهی برای نمایش « مشروطه بانو »
.
.
سه شنبه 29 آذر ماه یکهزار و سیصد و نود
ساعت 18....
(یک ساعت زود تر)
.
.
پشت ساختمان تئاتر شهر
مقابل راه پله سالن قشقایی
.
.
تهیه بلیط به عهده خودتان می باشد
.
به امید دیدار تک تک دوستان در برنامه
اگر زنده بودم حتما می آیم

مرسی داداش از این قرار
۲۶ آذر ۱۳۹۰
لزومی نداره حتما برای دیدن تاتر دور هم جمع بشیم
دیدن یکدیگر بهانه ی خوبی ؟
۲۸ آذر ۱۳۹۰
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید